Get Adobe Flash player

آدرس : ميدان آرژانتين - خيابان الوند ـ شماره 23 - بيمارستان کسرى - اتاق زايمان

تلفن : 88774444

 

با تلاش خستگی ناپذیر دکتر ناصر مجردی

بیش از چهارده سال است که انجمن علمی متخصصین باروری و ناباروری ایران

درصحنه دنیای پزشکی همچنان

فعال و رو به گسترش برنامه های از پیش عنوان شده خود می باشد
طراح وب سایت : روابط عمومی انجمن ـ سعید نیکجو

تلفن همراه : 6907827 - 0912

من به احترام ایشان

کلاه از سرم برمیدارم

 

در کویری خشک و سوزان در کنار جاده ای خاکی فقیری ژنده پوش کاسه گدایی بر زمین نهاده و چشم  براه بود .

توانمندی رسید ، دلش به رحم آمد و از او خواست تا آرزوئی کند و او آن نیاز را درصورت امکان برآورده نماید.

فقیر گفت : چند کیلومتر جلوتر ، مردی مثل من کنار جاده نشسته و گدائی را می کند ولی او یک بز هم دارد .

بزرگترین آرزوی من این است که بروی و بز او را بگیری ...

این طرز فکر محصول بدبختی او نبود بلکه بدبختی او معلول این نحوه اندیشیدن بود بی مایگان بخیل هستند و بلند مرتبه ها قدرشناس و حرمت گذار.

همکارانم بهترین سالن را در مجموعه بیمارستانی توس بپاس شیدائی من به علم و آموزش بنام من نامگذاری کردند...

«سالن کنفرانس دکتر ناصر مجردی»

و  اساتید بزرگی از من سخن گفتند که خود جايگاه  رفيعی در جامعه پزشکی ایران و بویژه در بین جراحان زنان و زایمان دارند.

قدر و منزلت ایشان درحد و اندازه ای است که  اهل مداهنه و تملق نبودند و اصولاً دلیل و نیازی برای مداحی وجود نداشت.

تنها وجه اشتراک من با ایشان این بود که آنها هم همچو من از قبیله مجنون بودند و لیلی ، علم و آموزش بود.

من به حرمت ایشان کلاه از سر برمیدارم و فروتنانه سپاس می گویم .

آری من کهنه سربازی سواره ام با قامتی خمیده از گذشت زمان که هنوز پای از رکاب بر زمین نگذاشته ام.

راستی به آقای نیکجو بگویید با همکاران در تماس باشند ... مقاله ها فراموش نشود ... پیگیر مجله باشند ...

مبادا ژورنال کلاب و کنفرانس ها تعطیل شود ...